Komunální politice se věnuji od roku 2006, kdy tehdejší vedení Židenic rozhodlo o zrušení ZŠ Kamenáčky a vedení města Brna odmítlo dát 300tis na opravu Smuteční síně a nechalo ji chátrat. Aktivně jsem se voleb účastnil v roce 2014, protože tehdejší vedení městské části zcela rezignovalo na jakoukoliv práci pro občany, chyběly dětské hřiště, sportoviště, zeleň byla v katastrofálním stavu a vše završilo pravomocné odsouzení tehdejšího vedení za manipulace s veřejnými zakázkami. Od svého zvolení jsem realizoval desítky projektů a věřím, že se mi podařilo změnit tvář Židenic k lepšímu.

Zájmy občanů proto chci hájit jako kandidát na senátora a starostu Židenic ve volbách v roce 2022.

Váš Petr Kunc

Kontakty:

Ing. Petr Kunc
Telefon: 602 654 957
E-mail: info@petrkunc.cz

Web: www.petrkunc.cz
Datová schránka: ycqxx77

1992-1996 Střední průmyslová škola stavební, Kudelova 8, Brno
Obor pozemní stavitelství
1996-2001 VUT v Brně, fakulta stavební
Obor pozemní stavitelství
2006 Autorizace ČKAIT v oboru Pozemní stavitelství
2008 Založení projektového ateliéru
2014-2018 Místostarosta MČ Brno-Židenice pro oblast územního plánování, dopravy a životního prostředí
2014-2018 Člen komise územního plánování a rozvoje Rady města Brna
2016-2017 Předseda dozorčí rady Kanceláře architekta města Brna
2016-2020 Člen zastupitelstva JMK
Místopředseda výboru pro dopravu
Místopředseda kontrolního výboru
2016-2020 Člen dozorčí rady Thermal Pasohlávky a.s.
Od r. 2018 Místostarosta MČ Brno-Židenice pověřený zastupováním starosty pro oblast územního plánování, dopravy a životního prostředí
Od r. 2020 Člen výboru ZJMK pro dopravu a majetek